Vào 15-19/4/2016 các Agency đã có chuyến tham quan đến trung tâm Anh ngữ C&C. Tại đây đại diện các Agency cùng tham gia vào các lớp học và trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của các bạn học viên. ^^

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit