Đây là hình ảnh của GT Plaza Mall – một trong những trung tâm trương mại thu hút các bạn trẻ đến vui chơi và mua sắm không kém gì SM city. Tại GT bạn có thể tham gia rất nhiều trò chơi với các sự kiện lớn được tổ chức thường xuyên vào cuối tuần. ^^

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit