Để mang đến cho học viên Việt Nam cảm giác gần gũi và thoải mái trong quá trình sinh hoạt tại trường, đội ngũ đầu bếp C&C đã lấy ý kiến từ đại diện trường tại Việt Nam và nấu theo công thức món ăn của người Việt.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit