• 1475719085728

 • 1475719089716

 • 1475719096321

 • 1475719101727

 • img20161012165455

 • img20161012165639

 • img20161012165815

 • img20161012165820

 • img20161019172635

 • img20161019171827

 • img20161019170709

 • sam_1742

Tuần cuối cùng tại C&C, các bạn học viên sẽ có buổi thuyết trình về một đề tài tự chọn. Đây là cơ hội để các bạn thể hiện năng lực, góc nhìn và sở thích hoặc thái độ của mình trước 1 vấn đề.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit