THÀNH PHẦN

Trung tâm ngoại ngữ C&C là nơi khởi đầu cho những cơ hội và thử thách

logo1
about_logo01

C&C Academy

Đào tạo ESL, IELTS, TOEIC tại trường đại học CPU Philippines

btn_download
about_logo02

Edusori

On-line/Phone Class (English. Korean)

btn_download

BANNER TIẾNG TRUNG QUỐC

btn_download
about_banner01

BANNER TIẾNG ANH

btn_download
about_banner02

BANNER TIẾNG NHẬT

btn_download
about_banner03

BANNER TIẾNG HÀN QUỐC

btn_download
about_banner04

BANNER TIẾNG VIỆT NAM

btn_download
about_banner05_new_new_new