Trung tâm ngoại ngữ C&C chúng tôi là trung duy nhất tại Philippines thực hiện lớp học 1:1 với giảng viên người Mỹ. Các giảng viên này là những người có xuất thân là giáo sư của trường đại học lớn và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Tại C&C các bạn có thể được tham gia lớp học kèm 1:1 chất lượng với mức chi phí rẻ.

Chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho đến những bạn đang có dự định học chuyển tiếp hoặc đang có nhiều lo ngại về khoảng cách ngôn ngữ.

Untitled-2