Lịch trình( thời gian biểu mỗi ngày)

Thứ 2~ 6
Thời gian Lịch trình
07:30 ~ 8:00 Ăn sáng
08:00 ~11:50 Tiết học
12:00 ~12:30 Ăn trưa
12:30 ~ 13:00 Thời gian tự do
13:00 ~ 17:00 Tiết học
17:00~18:00 Free Time
18:00 ~18:30 Ăn tối(thứ 6 thêm 30 phút)
18:30 ~20:00 Thời gian tự do
20:00~22:00 Tự học
Chú ý Thứ 2-5: – Tự học (20:00 -22:00) ở thư viện – Sau 20 giờ cấm bơi, uống rượu,ra ngoài khu vực trung tâm.
Cuối tuần (Thứ 7)
Thời gian Lịch trình
08:00 ~ 08:30 Ăn sáng
08:30 ~12:30 Thời gian tự do
12:30 ~13:00 Ăn trưa
13:00 ~ 18:30 Thời gian tự do
18:30 ~ 19:00 Ăn tối
19:00~ Thời gian tự do
Chú ý Thứ 7 không kiểm tra
Cuối tuần (Chủ nhật)
Thời gian Lịch trình
08:00 ~ 08:30 Ăn sáng
08:30 ~12:30 Thời gian tự do
12:30 ~13:00 Ăn trưa
13:00 ~ 18:30 Thời gian tự do
18:30 ~ 19:00 Ăn tối
19:00~20:00 Thời gian tự do
20:00~22:00 Tự học
Chú ý Tối chủ nhật chuẩn bị bài cho thứ 2